• /ˈfɔsɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vòi (ở thùng rượu...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Van, vòi, ống nối

  Xây dựng

  van ống bọc
  vòi tháo nước

  Kỹ thuật chung

  chốt
  khóa nước
  khóa vòi
  đầu vòi
  gờ
  miệng loa
  ống bọc
  van
  van (nước)
  vấu
  vòi

  Giải thích EN: A fixture that allows water or another liquid to be drawn from a pipe or vessel.

  Giải thích VN: Thiết bị cố định cho nước hay các chất lỏng khác chảy ra khỏi ống hay thùng chứa.

  vòi (nước)
  self-closing faucet
  vòi tự đóng (vòi nước)
  vòi đóng
  vòi khóa
  vòi nước
  self-closing faucet
  vòi tự đóng (vòi nước)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X