• Kỹ thuật chung

    sự làm nguội bằng khuôn xoắn ốc

    Giải thích EN: A process of cooling down a molding device by running a liquid through a spiral opening inside the mold. Giải thích VN: Quá trình làm nguội khuôn bằng cách đổ chất lỏng qua miệng xoắn ốc vào khuôn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X