• /'rʌniɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc chạy đua
  to take up the running; to make the running
  dẫn đầu cuộc chạy đua
  to be in the running
  có cơ hội thắng (trong cuộc đấu, trong cuộc chạy đua...)
  to be out of the running
  không có cơ hội thắng
  Sự chạy, sự vận hành (máy...); cách chạy, cách vận hành
  Sự chảy (chất lỏng, mủ...)
  Sự buôn lậu
  Sự phá vòng vây
  Sự quản lý, sự điều khiển (một nhà máy...)

  Tính từ

  Được thực hiện trong khi chạy; tiến hành trong lúc chạy
  a running jump
  một cú nhảy lấy đà
  a running flight
  một cuộc chiến đấu săn đuổi nhau
  a running kick
  cú đá có chạy lấy đà
  Đang chảy (về nước)
  running spring
  dòng suối đang chảy
  Chảy nước, rỉ mủ (về vết thương..)
  running sore
  vết thương đang rỉ mủ
  Di động trượt đi
  running block puli
  di động
  running knot
  nút dây thòng lọng
  (đứng sau một con số, một danh từ số nhiều) kế tiếp nhau, liên tiếp, liền
  for several days running
  trong nhiều ngày liền
  running number
  số thứ tự
  win three times running
  thắng ba lần liền
  running hand
  chữ viết liền nét (không nhấc bút lên)
  Liên tục, không bị ngắt quãng
  a running battle for control of the party
  một cuộc chiến đấu liên tục để giành quyền kiểm soát đảng
  Hiện nay, đương thời
  running account
  số tiền hiện gửi
  a running commentary
  bài tường thuật tại chỗ (trên đài phát thanh...)
  take a running jump
  chạy lấy đà để nhảy
  Cút đi; đi đi (dùng làm mệnh lệnh)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khoảng chạy (máy)
  sự vận hành máy

  Giao thông & vận tải

  sự chạy tàu
  sự chạy xe

  Hóa học & vật liệu

  sự cất

  Kỹ thuật chung

  chảy
  backward running
  chạy lùi
  dry running
  sự chạy không tải
  dry running
  sự chạy thử
  fast running
  chạy nhanh
  forward running
  chạy tiến
  free running
  đường chạy không tải
  free-running frequency
  tần chạy tự do
  free-running frequency
  tần số chạy tự do
  free-running speed
  tốc độ chạy tự do
  idle running
  chạy không tải
  idle running
  hành trình chạy không
  idle running
  sự chạy không tải
  light running
  chạy sơ
  light running
  sự chạy thử không tải
  machine running under load
  sự chạy máy có tải
  noiseless running
  sự chạy không ồn
  overload running
  sự chạy quá mức
  parallel running
  chạy song song
  quiet running
  sự chạy êm
  quiet-running fan
  quạt chạy êm
  ratchet and pawl over running clutch
  bộ ly hợp chạy tuôn
  retrospective parallel running
  chạy song song hồi tưởng
  running (in)
  sự chạy rà
  running advice
  thông báo chạy tàu
  running chart
  biểu đồ chạy tàu
  running current
  dòng chạy máy
  running direction indicator
  hiển thị hướng tàu chạy
  running distance
  cự ly chạy
  running duration
  thời gian chạy
  running free
  chạy không (không kéo thêm bộ phận nào khác)
  running gear
  bánh răng chạy
  running gear
  bộ phận chạy
  running gear examination
  kiểm tra bộ phận chạy
  running ground
  đất cát chảy
  running ground
  đất chảy
  running ground
  tầng cát chảy
  running head
  đầu chạy
  running in
  chạy rà máy
  running in
  sự chạy rà máy
  running index
  chỉ số chạy
  running light test
  sự thử chạy không
  running on no load
  sự chạy không tải
  running on wrong line
  sự chạy nhầm đường
  running on wrong line
  sự chạy sai đường
  running order
  lệnh chạy tàu
  running out of center
  sự chạy lệch tâm
  running out of centre
  sự chạy lệch tâm
  running position of the driver's brake valve
  vị trí chạy trên tay hãm con
  running rail
  con chạy
  running safety
  an toàn chạy tàu
  running sand foundation
  nền cát chảy
  running schedule
  kế hoạch chạy tàu
  running soil
  đất chảy
  running speed
  tốc độ chạy xe
  running stability
  độ ổn định khi chạy
  running state
  trạng thái chạy
  running stream
  dòng chảy
  running temperature
  nhiệt độ chạy máy
  running test
  chạy thử
  running test
  sự chạy thử
  running text
  văn bản chạy
  running through curve
  chạy qua đường cong
  running trial
  chạy thử
  running water
  nước chảy
  running wave
  sóng chạy
  running wheel
  bánh chạy dẫn truyền
  running with no-load
  chạy không tải
  running-in
  chạy rà
  running-in
  sự chạy rà
  running-in and bracking stand
  bệ chạy rà
  running-in and bracking stand
  giá chạy thử
  running-in compound
  chất (chạy) rà
  running-in oil
  dầu chạy rà (động cơ)
  running-in oil
  dầu chạy rôtđa
  running-in period
  thời gian chạy rà
  running-in under load
  sự chạy thử có tải
  running-out pit
  lỗ chảy ra
  slow running
  chạy chầm chậm
  slow running screw
  vít chạy chậm
  slow-running
  chạy cầm chừng
  supervision of train running
  giám sát việc chạy tàu
  theoretical graph of train running
  biểu đồ chạy tàu lý thuyết
  true running
  sự chạy chính xác
  true running
  sự chạy đúng
  true-running
  chạy chính xác
  chạy (máy)
  machine running under load
  sự chạy máy có tải
  running current
  dòng chạy máy
  running temperature
  nhiệt độ chạy máy
  liền
  running footing
  liên tựa đới
  running heading
  liên tựa trên
  running meter
  dụng cụ đo liên tục
  running text
  văn bản liên tục
  running title
  liên tựa
  liên tiếp
  liên tục
  running meter
  dụng cụ đo liên tục
  running text
  văn bản liên tục
  hành trình
  idle running
  hành trình chạy không
  running light
  sự hành trình không tải
  running on no load
  sự hành trình không tải
  sự chảy
  dry running
  sự chạy không tải
  dry running
  sự chạy thử
  idle running
  sự chạy không tải
  light running
  sự chạy thử không tải
  machine running under load
  sự chạy máy có tải
  noiseless running
  sự chạy không ồn
  overload running
  sự chạy quá mức
  quiet running
  sự chạy êm
  running (in)
  sự chạy rà
  running in
  sự chạy rà máy
  running on no load
  sự chạy không tải
  running on wrong line
  sự chạy nhầm đường
  running on wrong line
  sự chạy sai đường
  running out of center
  sự chạy lệch tâm
  running out of centre
  sự chạy lệch tâm
  running test
  sự chạy thử
  running-in
  sự chạy rà
  running-in under load
  sự chạy thử có tải
  true running
  sự chạy chính xác
  true running
  sự chạy đúng
  sự chạy
  dry running
  sự chạy không tải
  dry running
  sự chạy thử
  idle running
  sự chạy không tải
  light running
  sự chạy thử không tải
  machine running under load
  sự chạy máy có tải
  noiseless running
  sự chạy không ồn
  overload running
  sự chạy quá mức
  quiet running
  sự chạy êm
  running (in)
  sự chạy rà
  running in
  sự chạy rà máy
  running on no load
  sự chạy không tải
  running on wrong line
  sự chạy nhầm đường
  running on wrong line
  sự chạy sai đường
  running out of center
  sự chạy lệch tâm
  running out of centre
  sự chạy lệch tâm
  running test
  sự chạy thử
  running-in
  sự chạy rà
  running-in under load
  sự chạy thử có tải
  true running
  sự chạy chính xác
  true running
  sự chạy đúng
  sự chạy máy
  machine running under load
  sự chạy máy có tải
  sự diễn biến
  sự làm việc
  sự tác động
  sự thao tác
  sự thực hiện (phần mềm)
  sự vận hành
  quiet running
  sự vận hành êm
  tiến độ thi công
  vận hành
  actual running speed
  tốc độ vận hành thực
  normal running conditions
  điều kiện vận hành bình thường
  quiet running
  sự vận hành êm
  running accident
  sự cố vận hành
  running characteristic
  đặc tuyến vận hành
  running conditions
  điều kiện vận hành
  running costs
  chi phí vận hành
  running order
  trạng thái vận hành
  running pressure
  áp lực vận hành
  running regime
  điều kiện vận hành
  running speed
  tốc độ vận hành
  running state
  trạng thái vận hành
  running surface
  bề mặt vận hành
  running temperature
  nhiệt độ vận hành
  running test
  sự thử vận hành
  slow-running diesel engine
  động cơ điezen vận hành chậm

  Kinh tế

  buôn lậu
  hiện tại
  hiện thời
  quản lý (một xí nghiệp...)
  sự điều khiển (một khách sạn...)
  sự khai thác (mỏ, công ty...)
  sự lên men
  sự rời rạc (bột nhào)
  tài khoản vãng lai
  tuyến đường (xe buýt...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X