• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  đai ốc chẻ

  Giải thích EN: A type of screw nut that is laterally cut into two equal sections so that it may be opened and adjusted easily. Giải thích VN: Một loại đai ốc bị chia làm 2 phần bằng nhau để nó có thể mở và điều chỉnh dễ dàng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X