• (đổi hướng từ Spouts)
  /spaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vòi (ấm tích)
  Ống máng
  (từ lóng) hiệu cầm đồ
  to be up the spout
  (từ lóng) nằm ở hiệu cầm đồ (đồ vật); khánh kiệt, cùng quẫn
  Cây nước, cột nước
  Lỗ mũi cá voi (như) spout-hole
  up the spout
  (thông tục) bị tan vỡ (phá hủy, đánh bại..); trong điều kiện vô vọng
  Có chửa

  Ngoại động từ

  Phun ra, bắn ra
  a broken pipe spouting (out) water
  một đường ống bị vỡ phun nước (ra)
  (thông tục) ngâm (thơ); đọc một cách hùng hồn khoa trương
  (từ lóng) cầm (đồ)

  Nội động từ

  Phun ra, bắn ra; tia ra rất mạnh (nước...)
  blood spouts from wound
  máu phun từ vết thương ra
  Phun nước (cá voi)
  Nói dài dòng, nói oang oang

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cổ bình
  máng ra

  Toán & tin

  tia phun, cột nước

  Xây dựng

  máng tháo cạn nước
  tia phun cột nước

  Kỹ thuật chung

  cột nước
  máng tháo
  discharge spout
  máng tháo nước
  miệng
  long oiling spout
  miệng vịt dầu
  overflow spout
  miệng tràn máng nước
  miệng phun
  miệng rót
  ống pô
  ống tháo nước
  phun
  beaker with spout
  cốc có mỏ phun
  hob spout
  vòi phun vọt
  spout hole
  lỗ phun
  spout hole
  sự phun nước thành tia
  rãnh rót
  rãnh trào (phương pháp cắt lăn)
  vòi phun
  hob spout
  vòi phun vọt
  vòi phun (bơm)
  vòi rót

  Kinh tế

  cửa hiệu cầm đồ
  hiệu cầm đồ
  ống xả
  tiệm cầm đồ
  vòi phun

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  drain , be quiet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X