• (đổi hướng từ Ejecting)
  /i´dʒekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tống ra, làm vọt ra (tia nước, tia hơi...)
  Phụt ra, phát ra (khói...)
  Đuổi ra

  Danh từ

  (tâm lý học) điều suy nghĩ, điều suy luận

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) ném bỏ

  Cơ - Điện tử

  Phun, vọt ra, phụt ra

  Hóa học & vật liệu

  phụt ra

  Xây dựng

  tổng ra

  Kỹ thuật chung

  bỏ
  chuyển ra
  ném
  ném ra
  đẩy ra
  đưa ra
  phát ra
  phóng
  phun ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X