• (đổi hướng từ Inserting)
  /'insə:t/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Vật lồng vào, vật gài vào
  Tờ in rời;, tờ ảnh rời (để cho vào sách báo); tờ thông tri (gài vào sách báo...)
  (điện ảnh) cảnh xem

  Ngoại động từ

  lồng vào, gài vào, chèn vào
  ( + in, into) cho (chữ, từ...) vào (tài liệu...); đăng (bài...) vào (báo...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chêm dày điểm
  chèn ký hiệu
  sự xen

  Xây dựng

  chèn dày (điểm)
  gỗ đệm

  Điện tử & viễn thông

  chèn vào

  Kỹ thuật chung

  chèn lấp
  chi tiết chèn
  chi tiết đệm
  dán vào
  đặt
  đặt vào
  đệm cắt
  đệm lót
  dính
  đưa vào
  được cài đặt sẵn
  lấp
  lắp (băng) vào
  lắp vào
  lồng vào
  lớp đệm
  lớp lót
  gài vào
  gắn
  ống lót
  ống lót cắt
  ống nối
  sự chèn
  character insert
  sự chèn ký tự
  zero insert
  sự chèn số không
  sự đẩy vào
  tấm cách ly
  tấm đệm
  vật lồng
  vòng đệm đế van

  Kinh tế

  cổ phần ghi danh
  cổ phần ghi danh không phiếu
  trái khoán ghi danh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X