• Xây dựng

  dầm phân phối (tải trọng tập trụng)

  Kỹ thuật chung

  đòn căng

  Giải thích EN: A stiff beam suspended from a crane hook, having ropes or chains hanging from it at intervals; used to lift long concrete piles or fragile objects. Giải thích VN: Đòn cứng của cần cẩu được treo lơ lửng, có dây thừng hoặc xích treo, dùng để nâng các cột bê tông dài hoặc những vật dễ vỡ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X