• (đổi hướng từ Ropes)


  /roʊp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây cáp, dây thừng, dây chão
  ( số nhiều) dây thừng bao quanh vũ đài
  Xâu, chuỗi
  a rope of onions
  một xâu hành
  a rope of pearls
  chuỗi hạt trai
  ( the rope) chết bằng cách treo cổ
  bring back the rope
  phục hồi án tử hình (bằng treo cổ)
  to be on the rope
  được buộc lại với nhau (những người leo núi)
  on the high ropes
  lên mặt quan trọng, làm ra vẻ ta đây; khinh khỉnh
  Phát khùng, nổi cơn thịnh nộ
  Phấn khởi
  to fight back to the ropes
  chiến đấu đến cùng
  to flight with a rope round one's neck
  dù biết là cuối cùng sẽ chết cũng vẫn cứ chiến đấu
  to give somebody plenty of rope
  để cho ai hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm
  give somebody enough rope (and he'll hang himself)
  (tục ngữ) thả lỏng cho ai để nó tự giết nó
  to know (learn) the ropes
  nắm vững tình hình điều kiện (để làm một công việc gì...)
  to put somebody up to the ropes
  o show somebody the ropes
  Chỉ cho ai biết rõ tình hình điều kiện (để giải quyết vấn đề gì)
  a rope of sand
  sự vững chắc giả tạo; ảo giác, ảo tưởng
  to throw a rope to somebody
  giúp đỡ ai (trong hoàn cảnh gay go)

  Ngoại động từ

  Trói (cột, buộc) bằng dây thừng; nối lại bằng dây thừng
  Cột chung lại (những người leo núi) để đảm bảo an toàn
  Vây quanh lại bằng dây thừng, tách riêng ra bằng dây thừng
  Kìm (ngựa lại không cho thắng trong cuộc đua ngựa)

  Nội động từ

  Đặc quánh lại thành những sợi dây lầy nhầy (bia, rượu vang)
  (thể dục,thể thao) kìm lại không chạy hết tốc lực (vận động viên chạy đua)
  to rope in
  rào quanh bằng dây thừng, chăng dây thừng để giới hạn (khu vực...)
  Lôi kéo (ai) vào (công việc gì)
  Dụ dỗ, nhử đến, dụ đến
  to rope off
  chăng dây thừng để giới hạn (khu vực nào)

  Hình Thái Từ

  Chuyền ngành

  Toán & tin

  thừng chão, dây cáp

  Hóa học & vật liệu

  dây chão, dây thừng

  Giải thích EN: A strong cord composed of fiber or wire strands that have been twisted or braided together. .

  Giải thích VN: Loại dây chắc, làm từ sợi hoặc tơ xoắn hoặc bện vào nhau.


  Xây dựng

  thừng chão

  Điện

  đối tượng giả

  Kỹ thuật chung

  chão
  buoy rope
  chão phao
  button rope
  chão đầu mối
  carrier rope
  chão mang tải
  carrying rope
  chão mang tải
  Manila rope
  chão Manila
  manila rope
  dây chão bện
  non-stranded rope
  chão cáp không bện
  rope block
  dây chão
  rope clamp
  cái kẹp chão
  rope clamp
  cái kẹp dây (chão, thừng)
  rope holder
  giá chão
  rope marking
  sự dây chão
  rope strand
  tao (thừng, chão)
  sisal rope
  chão gai thua sizan
  spliced rope
  dây chão nối
  supporting rope
  chão đỡ
  tarred rope
  chão được sơn hắc ín
  dây cáp
  dây chão
  manila rope
  dây chão bện
  rope clamp
  cái kẹp dây (chão, thừng)
  rope marking
  sự dây chão
  spliced rope
  dây chão nối
  dây thừng
  braided nylon rope
  dây thừng bện bằng sợi nilông
  coir rope
  dây thừng vỏ dừa
  hemp rope
  dây thừng bằng gai dầu
  jute rope
  dây thừng bằng đay
  jute rope
  dây thừng đay
  kink (ofrope)
  nút (dây thừng)
  multistrand rope
  dây thừng bện nhiều dải
  nylon rope
  dây thừng ly lông
  nylon rope
  dây thừng nilông
  rope gasket
  đệm dây (thừng)
  rope maker
  người làm dây thừng
  rope making
  nghề làm dây thừng
  rope marking
  sự đánh dấu dây thừng
  sợi dây

  Thành ngữ

  on the ropes: Sports Knocked against the ropes that enclose a boxing ring//On the verge of defeat or collapse; hopeless or powerless.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X