• /stælæg'mɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ đo sức căng bề mặt (chất lỏng)

  Hóa học & vật liệu

  giọt kế (đo sức căng bề mặt chất lỏng)

  Điện lạnh

  máy đo (kích thước) giọt

  Cơ - Điện tử

  Khí cụ đo sức căng bề mặt chất lỏng

  Y học

  (cái) đo giọt

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ đo sức căng bề mặt (chất lỏng)

  Giải thích EN: An instrument used to measure the size of liquid drops suspended from a capillary tube. Also, STACTOMETER. Giải thích VN: Dụng cụ đo cỡ giọt chất lỏng nhỏ ra từ ống mao dẫn. từ tương đương: STACTOMETER.

  giọt kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X