• /stæns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) tư thế; thế đứng (để đánh bóng trong đánh gôn, crickê)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thái độ, lập trường, quan điểm (về đạo đức, tinh thần..)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tư thế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X