• /stensl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khuôn tô (khuôn chữ, khuôn hoa, khuôn hình trang trí, dùng khi bôi màu, sơn... để in hình xuống vật để bên dưới) (như) stencil plate
  Mẫu tô; hình tô bằng khuôn tô
  Bản in từ khuôn tô
  Giấy nến, giấy xtăngxin

  Ngoại động từ

  Tạo ra (một hoạ tiết, chữ in..) bằng mẫu tô; đánh dấu (một bề mặt) bằng mẫu tô
  Tô bằng khuôn tô
  In bằng giấy nến

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giấy stencil
  thermal stencil
  giấy stencil nhiệt

  Xây dựng

  tô khuôn

  Kỹ thuật chung

  cỡ
  khuôn
  drawing file stencil
  khuôn tô tệp vẽ
  electronic stencil
  khuôn tô điện tử
  lettering stencil
  khuôn thủng dùng để in
  stand-alone stencil
  khuôn tô đứng một mình
  stencil brush
  bàn chải khuôn đồ hình
  stencil finishing
  sự sửa theo khuôn
  stencil painting
  sự sơn khuôn đồ hình
  stencil stem-pinion
  khuôn (để sơn chữ)
  stencil stemming
  khuôn tô
  khuôn chữ đúc
  khuôn thủng
  lettering stencil
  khuôn thủng dùng để in
  dưỡng
  stencil stem-pinion
  tấm kim loại làm dưỡng
  giấy nến
  electronic stencil
  giấy nến điện tử
  stencil duplicating
  sự in bằng giấy nến
  stencil duplicator
  máy in bằng giấy nến
  stencil master
  bản chính bằng giấy nến
  stencil printing
  sự in giấy nến
  thermal stencil
  giấy nến nhiệt
  mẫu

  Kinh tế

  giấy nến (giấy stăng -xin, để quay rô -nê-ôl)
  giấy nến (giấy xtăng-xin, để quay rô-nê-ô)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X