• Toán & tin

  hệ thống từng bước

  Điện tử & viễn thông

  bộ chuyển mạch từng nấc (điện thoại)

  Đo lường & điều khiển

  hệ thống tuần tự tứng bước

  Giải thích EN: A control system that moves the drive motor in discrete steps even when the input varies continuously. Giải thích VN: Một hệ thống điều khiển di chuyển bộ mô tơ tải ở các bước riêng biệt thậm chí ngay khi đầu vào thay đổi liên tục.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X