• Kỹ thuật chung

    máy đo bức xạ

    Giải thích EN: A vertical staff with level marks, used to measure the depth of liquid in a vessel or receptacle. Giải thích VN: Là một cây thước thẳng đứng co vạch chia độ, được sử dụng để đo chiều sâu của chất lỏng trong binh chứa hoặc thùng chứa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X