• Kỹ thuật chung

    phương thức hàn đính

    Giải thích EN: A method of placing wire on an integrated circuit and making connections in which the wire is extruded through the center of the welding electrode. Giải thích VN: Đây là phương pháp đi dây trên các mạch tích hợp (vi mạch) và kết nối chúng để tại đó phần lõi của dây lộ ra đúng trung tâm của mối hàn điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X