• (đổi hướng từ Stoppering)
  /'stɔpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm ngừng, người chặn lại; vật làm ngừng, vật chặn lại
  to put a stopper on something
  đình chỉ một việc gì
  Nút, nút chai
  (hàng hải) dây buộc; móc sắt (để buộc, móc dây cáp)

  Ngoại động từ

  Nút lại, đóng lại bằng nút
  (hàng hải) buộc chặt bằng dây buộc; móc vào móc sắt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cữ chặn, chi tiết ngăn cách, móc hãm (để buộc cáp, xích... )

  Cơ - Điện tử

  Cữ chặn, chi tiết ngăn cách, móc hãm

  Cơ khí & công trình

  bích chặn
  phần trung gian (trong tuabin)
  thiết bị chặn
  thiết bị dừng
  vật chặn

  Kỹ thuật chung

  cái hãm
  cái khóa
  cái nút
  nắp bít
  hãm
  nút bít
  nút
  nút lỗ rót
  nút sắt

  Kinh tế

  bịt kín
  bịt nút
  cái chặn
  cái khóa
  cái nút
  quảng cáo gây chú ý

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  choke , cork , fill , stop , bung , lid , plug , stopple , wad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X