• /tʃouk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lõi rau atisô
  Sự làm nghẹt, sự làm kẹt, sự tắc lại
  Sự làm ngột, sự làm tắt (tức) thở
  Chỗ thắt lại, chỗ co lại, chỗ bóp lại
  (điện học) cuộn cảm kháng ( (cũng) choker)
  high-frequency choke
  cuộn cảm kháng cao tần
  (kỹ thuật) van điều tiết không khí; bướm gió

  Ngoại động từ

  Làm nghẹt, làm tắc (tức) thở
  to choke to death
  làm cho nghẹt thở; bóp cổ chết
  Làm chết ngạt
  to choke a plant
  làm cho cây bị chết ngạt
  ( + up) bít lại, bịt lại
  to choke [[[up]]] pipe
  bịt ống lại
  Nén, nuốt (giận, nước mắt)

  Nội động từ

  Nghẹt thở, ngạt thở, tắc (tức) thở
  to choke with laughter
  tức thở vì cười, cười ngất
  Uất, uất lên
  to choke with anger
  tức uất lên
  Tắc, nghẹt (ống dẫn...)
  to choke back
  cầm, nuốt (nước mắt)
  to choke back one's tears
  cầm nước mắt
  to choke down
  nuốt, nén
  to choke down one's anger
  nuốt giận
  to choke in
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lặng thinh, nín lặng
  to choke off
  bóp cổ
  Can gián, khuyên can
  Đuổi đi
  to choke someone off
  đuổi ai đi
  to choke up
  bịt, bít chặt
  Làm nghẹt (tiếng)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lặng thinh, nín lặng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thắt [chỗ thắt]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bướm gió, van tiết lưu, chỗ thắt, tiết lưu, làm tắc, tiêu âm

  Ô tô

  nút kéo bướm gió

  Điện lạnh

  cuộn cảm kháng

  Kỹ thuật chung

  bộ phận nghẽn hơi
  buớm gió
  air choke
  bướm gió
  automatic choke
  bướm gió tự động
  automatic choke
  cánh bướm gió tự động
  choke control
  kiểm tra bướm gió
  choke control
  sự điều khiển bướm gió
  choke knob
  nút kéo bướm gió
  choke valve
  cánh bướm gió
  twin barrel or twin choke carburetor
  bộ chế hòa khí có 2 bướm gió
  bướm gió
  automatic choke
  bướm gió tự động
  automatic choke
  cánh bướm gió tự động
  choke control
  kiểm tra bướm gió
  choke control
  sự điều khiển bướm gió
  choke knob
  nút kéo bướm gió
  choke valve
  cánh bướm gió
  twin barrel or twin choke carburetor
  bộ chế hòa khí có 2 bướm gió
  chỗ thắt
  ngạt gió
  làm tắc
  quạt gió
  tiết lưu
  air choke
  van tiết lưu
  twin-choke carburetor
  bộ chế hòa khí (tiết lưu) kép
  twin-choke carburettor
  bộ chế hòa khí (tiết lưu) kép
  tiêu âm
  tắt
  van bướm
  van tiết lưu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X