• Kỹ thuật chung

    máy ghi biểu đồ động

    Giải thích EN: Any device, such as a seismograph, that records data output graphically on a moving chart medium. Giải thích VN: Bất kỳ một thiết bị nào như là địa chấn kế, ghi lại các thông số đầu ra trên một biểu đồ động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X