• (đổi hướng từ Stultified)
  /´stʌlti¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm mất hiệu lực, làm mất tác dụng; phủ nhận (một điều luật)
  Làm (ai) trở nên lố bịch, làm (ai) tự mâu thuẫn với mình; làm (ai) đần độn
  the stultifying effect of work that never varies
  tác dụng buồn tẻ của công việc không bao giờ thay đổi

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X