• /staifl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm ngột ngạt, làm khó thở
  the smoke filled the room and almost stifled the fire-men
  khói tràn đầy căn phòng và hầu như làm lính cứu hoả ngạt thở
  Dập tắt, thổi tắt (ngọn lửa..)
  to stifle flames with a blanket
  dập tắt ngọn lửa bằng chân
  Đàn áp; kiềm chế
  to stifle a rebellion
  đàn áp một cuộc nổi loạn
  to stifle a yawn
  kìm cái ngáp

  Danh từ

  Khuỷu chân sau (của ngựa) (như) stifle joint
  Bệnh đau khuỷu chân sau (ngựa)

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X