• /in'hibit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ngăn chặn, hạn chế, kiềm chế
  Ngăn cấm, cấm
  (hoá học) (tâm lý học); (sinh vật học) ức chế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hãm, chậm; cấm, ngăn chặn

  Kỹ thuật chung

  cản
  chậm
  khóa
  kiềm chế
  ngăn
  alarm inhibit signal-SNA
  tín hiệu ngăn cản báo động
  inhibit (vs)
  ngăn cấm
  inhibit (vs)
  ngăn chặn
  Inhibit Presentation (INP)
  ngăn cản trình diễn
  print inhibit
  sự ngăn chặn in
  ngăn cản
  alarm inhibit signal-SNA
  tín hiệu ngăn cản báo động
  Inhibit Presentation (INP)
  ngăn cản trình diễn
  ngăn cản (mạch cửa)
  ngăn chặn
  print inhibit
  sự ngăn chặn in
  hãm
  ức chế

  Kinh tế

  ngăn lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X