• Toán & tin

  đường đăng ký

  Điện lạnh

  mạch vòng thuê bao

  Kỹ thuật chung

  đường đài trung tâm
  đường dây thuê bao
  ADSL (asymmetricdigital subscriber line)
  đường dây thuê bao số bất đối xứng
  asymmetric digital subscriber line (ADSL)
  đường dây thuê bao số bất đối xứng
  Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
  đường dây thuê bao số không đối xứng
  Consumer Digital Subscriber Line [Rockwell] (CDSL)
  đường dây thuê bao số khách hàng (rockwell)
  digital subscriber line (DSL)
  đường dây thuê bao dạng số
  Digital Subscriber Line (DSL)
  đường dây thuê bao số
  Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)
  bộ ghép kênh truy nhập đường dây thuê bao số
  DSL (digitalsubscriber line)
  đường dây thuê bao dạng số
  High-data-rate Digital Subscriber Line (HDSL)
  đường dây thuê bao số tốc độ số liệu cao
  Moderate Speed Digital Subscriber Line (MDSL)
  đường dây thuê bao số tốc độ trung bình
  Rate Adaptive Digital Subscriber Line (RADSL)
  đường dây thuê bao số tương thích về tốc độ
  Remote Subscriber Line Equipment (RSLE)
  thiết bị đường dây thuê bao đặt xa
  Remote Subscriber Line Module (RSLM)
  môđun đường dây thuê bao đặt xa
  Single - line Digital Subscriber Line (SDSL)
  đường dây thuê bao số một đôi dây
  Subscriber Line Integrated circuit (SLIC)
  mạch tích hợp đường dây thuê bao
  Subscriber line use (telephony) (SLU)
  sử dụng đường dây thuê bao (điện thoại )
  Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL)
  đường dây thuê bao số đối xứng
  Very High bit rate Digital Subscriber Line (VHDSL)
  đường dây thuê bao số có tốc độ bít rất cao
  Very High-Speed Digital Subscriber Line (VDSL)
  đường dây thuê bao số tốc độ rất cao
  X-Type Digital Subscriber Line (XDSL)
  đường dây thuê bao số loại X
  đường thuê bao
  ADSL (asymmetricdigital subscriber line)
  đường thuê bao số bất đối xứng
  four-wire subscriber line
  đường thuê bao bốn dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X