• /səb´skraibə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người góp (tiền)
  Người đăng ký (thuê bao điện thoại, đặt mua báo dài hạn..)
  Subscriber Trunk Dialling

  Xem STD

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khách thuê bao
  thuê bao
  ADSL (asymmetricdigital subscriber line)
  đường dây thuê bao số bất đối xứng
  ADSL (asymmetricdigital subscriber line)
  đường thuê bao số bất đối xứng
  asymmetric digital subscriber line (ADSL)
  đường dây thuê bao số bất đối xứng
  asymmetric digital subscriber loop
  vòng thuê bao số bất đối xứng
  asymmetric digital subscriber loop (ADSL)
  đường thuê bao số bất đối xứng
  asynchronous digital subscriber loop-ADSL
  mạng thuê bao số không đồng bộ
  called subscriber
  thuê bao được gọi
  calling subscriber
  thuê bao gọi
  digital subscriber line (DSL)
  đường dây thuê bao dạng số
  DSL (digitalsubscriber line)
  đường dây thuê bao dạng số
  four-wire subscriber line
  đường thuê bao bốn dây
  subscriber file
  tập tin thuê bao
  subscriber loop
  vòng thuê bao
  subscriber number
  số nhà, máy thuê bao
  subscriber station
  trạm thuê bao
  telephone subscriber
  thuê bao (điện thoại)

  Điện lạnh

  hộ thuê bao
  subscriber connection group
  nhóm nối hộ thuê bao

  Điện tử & viễn thông

  nhà thuê bao (điện thoại)

  Kỹ thuật chung

  người thuê bao
  priority for called subscriber
  người thuê bao được gọi ưu tiên
  subscriber busy signal (electrical)
  tín hiệu (điện) của người thuê bao điện thoại bận
  người đăng ký
  người đặt mua

  Kinh tế

  người đặt mua
  defaulting subscriber
  người đặt mua cổ phần vi ước
  người góp tiền
  người mua dài hạn (tạp chí, ấn phẩm..)
  người nhận mua cổ phiếu
  người thuê bao
  absent subscriber
  người thuê bao vắng mặt
  telephone subscriber
  người thuê bao điện thoại
  telex subscriber
  người thuê bao dịch vụ telex
  người thuê bao (điện thoại)
  người thuê bao (điện thoại...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X