• /ti'lefəni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngành điện thoại, hệ thống điện thoại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khoa điện thoại

  Điện tử & viễn thông

  hệ điện thoại

  Kỹ thuật chung

  điện thoại

  Giải thích VN: Telephony là tất cả những gì về âm thanh, chẳng hạn như thoại, qua một môi trường truyền, như cáp đồng hay sóng radio.

  analog telephony
  điện thoại analog
  analog telephony
  điện thoại tương tự
  Busy Season Busy Hour (telephony) (BSBH)
  giờ bận của mùa cao điểm (điện thoại)
  Computer Enhanced Telephony (CET)
  điện thoại được máy tính hỗ trợ
  Computer Integrated Telephony (CIT)
  điện thoại kết nối máy tính
  Computer Supported Telephony (CST)
  điện thoại có sự hỗ trợ của máy tính
  Computer Supported Telephony Application (CSTA)
  ứng dụng điện thoại có sự hỗ trợ của máy tính
  Computer Telephony Integration (CTI)
  kết hợp điện thoại - máy tính
  Cordless Telephone/Telephony (CT)
  Máy điện thoại/Điện thoại không dây
  cordless telephony
  điện thoại không dây
  double-sideband telephony
  điện thoại hai biên
  Enterprise Computer Telephony Forum (ECTF)
  Diễn đàn Điện thoại Máy tính doanh nghiệp
  European Telephony Numbering Space (ETNS)
  Không gian đánh số điện thoại châu Âu
  Future Land Mobile Telephony Systems (FLMTS)
  hệ thống điện thoại di động mặt đất tương lai
  Integrated Digital Loop Carrier (Telephony) (IDLC)
  Hệ thống chuyển mạch thuê bao số tổng hợp (Điện thoại)
  Integrated Telephony Cable Modem (ITCM)
  môđem cáp điện thoại tích hợp (VoIP)
  Internet Protocol Telephony (IETFWorking Group) (IPTEL)
  điện thoại giao thức Internet (nhóm công tác IETF)
  Internet Protocol Telephony (IPT)
  điện thoại giao thức Internet
  Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng điện thoại Java
  MDF/FM telephony
  điện thoại MRF/MF
  mixed telephony
  đường truyền hình điện thoại
  multiplex carrier telephony
  điện thoại sóng mang ghép kênh
  multiplex telephony
  sự ghép kênh điện thoại
  NetWare Telephony Services Architecture (Novell) (NTSA)
  Các trúc các dịch vụ điện thoại NetWare (Novell)
  radio telephony
  vô tuyến điện thoại
  Remote Switching Module (telephony) (RSM)
  môđun chuyển mạch xa (điện thoại)
  Screen Based Telephony (SBT)
  điện thoại có sàng lọc
  Simple Computer Telephony Protocol (SCTP)
  giao thức điện thoại máy tính đơn giản
  single-sideband telephony
  điện thoại đơn biên
  Subscriber line use (telephony) (SLU)
  sử dụng đường dây thuê bao (điện thoại )
  TAPL (TelephonyApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng điện thoại
  Telephony Application Programming Interface (TAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng điện thoại
  Telephony Applications System (APT)
  hệ thống các ứng dụng điện thoại
  telephony band
  dải điện thoại
  Telephony Binary Coded Decimal (TBCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân của điện thoại
  telephony carrier
  sóng mang của điện thoại
  telephony channel
  đường kênh điện thoại
  telephony driver
  trình điều khiển điện thoại
  telephony software
  phần mềm điện thoại
  TIPHON IP telephony Implementation Agreement (TIPIA)
  thỏa thuận triển khai điện thoại IP theo TIPHON
  wireless telephony
  điện thoại vô tuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X