• /ˌeɪsəˈmɛtrɪk , ˌæsəˈmɛtrɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác asymmetrical

  Tính từ

  Không đối xứng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bất đối xứng
  ADSL (asymmetricdigital subscriber line)
  đường dây thuê bao số bất đối xứng
  ADSL (asymmetricdigital subscriber line)
  đường thuê bao số bất đối xứng
  asymmetric cryptography
  mật mã bất đối xứng
  asymmetric device
  thiết bị bất đối xứng
  asymmetric digital subscriber line (ADSL)
  đường dây thuê bao số bất đối xứng
  asymmetric digital subscriber loop
  vòng thuê bao số bất đối xứng
  asymmetric digital subscriber loop (ADSL)
  đường thuê bao số bất đối xứng
  asymmetric I/O
  nhập/xuất bất đối xứng
  asymmetric I/O
  vào/ra bất đối xứng
  asymmetric network
  mạng bất đối xứng
  asymmetric signal
  tín hiệu bất đối xứng
  asymmetric video compression
  sự nén video bất đối xứng
  không đối xứng
  asymmetric (al) joint
  sự liên kết không đối xứng
  asymmetric anticline
  nếp lồi không đối xứng
  asymmetric data flow
  luồng dữ liệu không đối xứng
  Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
  đường dây thuê bao số không đối xứng
  asymmetric etch figure
  hình xăm không đối xứng
  asymmetric etch figure
  hình rỗ không đối xứng
  asymmetric fold
  nếp uốn không đối xứng
  asymmetric input-output
  nhập xuất không đối xứng
  asymmetric karyotype
  kiểu nhân không đối xứng
  Asymmetric Multi-processing (AMP)
  đa xử lý không đối xứng
  asymmetric power distribution or split
  sự phân phối công suất không đối xứng
  asymmetric rim
  niềng xe không đối xứng
  asymmetric signal
  tín hiệu không đối xứng
  asymmetric truss
  giàn không đối xứng
  monorail with asymmetric suspension
  đường ray đơn treo không đối xứng

  Địa chất

  không đối xứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  asymmetrical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X