• /kən'sju:mə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tiêu dùng, người tiêu thụ (hàng hoá, thực phẩm...)
  producers and consumers
  những người sản xuất và những người tiêu thụ
  consumer resistance
  sự thờ ơ của khách hàng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người tiêu dùng

  Xây dựng

  tiêu thụ viên

  Điện

  hộ thuê bao

  Kỹ thuật chung

  hộ tiêu thụ
  consumer of electricity
  hộ tiêu thụ điện
  heat consumer
  hộ tiêu thụ nhiệt
  steam consumer
  hộ tiêu thụ hơi
  vapour consumer
  hộ tiêu thụ hơi
  người tiêu dùng
  người tiêu thụ
  heat consumer
  người tiêu thụ nhiệt

  Kinh tế

  người mua
  consumer or buyer-oriented concept
  quan niệm hướng về người tiêu dùng hay người mua
  người tiêu dùng
  best consumer
  người tiêu dùng tốt nhất
  beyond the means of ordinary consumer
  vượt quá khả năng kinh tế của người tiêu dùng bình thường
  business-to-consumer
  doanh nghiệp tới người tiêu dùng
  consumer acceptance
  chấp nhận nhãn hàng của người tiêu dùng
  consumer acceptance
  sự chấp nhận của người tiêu dùng
  consumer advertising
  quảng cáo với người tiêu dùng
  consumer and market response
  sự đáp ứng người tiêu dùng ngoài thị trường
  consumer association
  hiệp hội người tiêu dùng
  consumer attitude
  thái độ người tiêu dùng
  consumer awareness
  ý thức người tiêu dùng
  consumer buying behaviour
  thái độ mua của người tiêu dùng
  consumer characteristics
  đặc trưng người tiêu dùng
  consumer contest
  cuộc thi chọn người tiêu dùng
  consumer council
  ủy ban (bảo vệ lợi ích) người tiêu dùng
  consumer decision making
  việc đưa ra quyết định của người tiêu dùng
  consumer demand
  nhu cầu người tiêu dùng
  consumer education
  sự giáo dục người tiêu dùng
  consumer equilibrium
  cân bằng của người tiêu dùng
  consumer expenditure survey
  điều nghiên chi tiêu của người tiêu dùng
  consumer finance company
  công ty tín dụng người tiêu dùng
  consumer group
  nhóm người tiêu dùng
  consumer investment
  đầu tư của người tiêu dùng
  consumer life
  đời sống người tiêu dùng
  consumer magazine
  tạp chí người tiêu dùng
  consumer market
  thị trường người tiêu dùng
  consumer motivation
  động cơ người tiêu dùng
  consumer needs
  nhu cầu người tiêu dùng
  consumer or buyer-oriented concept
  quan niệm hướng về người tiêu dùng hay người mua
  consumer organization
  tổ chức bảo vệ người tiêu dùng
  consumer preference
  sự ưu tiên dành cho người tiêu dùng (của người tiêu dùng)
  consumer pressure
  áp lực từ phía người tiêu dùng
  consumer protection
  sự bảo vệ người tiêu dùng
  consumer protection legislation
  pháp quy bảo hộ người tiêu dùng
  consumer psychology
  tâm lý học người tiêu dùng
  consumer purchasing power
  sức mua người tiêu dùng
  consumer reaction
  phản ứng người tiêu dùng
  consumer relations department
  phòng liên lạc với người tiêu dùng
  consumer requirements
  điều kiện yêu cầu người tiêu dùng
  consumer research
  điều tra nghiên cứu, điều nghiên người tiêu dùng
  consumer research director
  giám đốc điều nghiên người tiêu dùng
  consumer response
  phản ứng người tiêu dùng
  consumer satisfaction
  sự thỏa mãn của người tiêu dùng
  consumer savings
  tiết kiệm của người tiêu dùng
  consumer service
  nghành dịch vụ cần cho người tiêu dùng
  consumer sovereignty
  quyền quyết định của người tiêu dùng
  consumer spending
  chi tiêu của người tiêu dùng
  consumer subsidy equivalent
  giá trị tương đương trợ cấp người tiêu dùng
  consumer survey
  điều tra nghiên cứu người tiêu dùng
  consumer survey
  điều tra người tiêu dùng
  consumer union
  hiệp hội người tiêu dùng
  consumer-confidence index
  chỉ số tin vậy của người tiêu dùng
  consumer-finance
  tài chánh người tiêu dùng
  consumer-orientated market
  thị trường hướng vào người tiêu dùng
  consumer-orientated products
  sản phẩm hướng vào người tiêu dùng
  consumer-oriented economy
  nền kinh tế hướng vào người tiêu dùng
  consumer-oriented promotion
  hoạt động khuyến mãi hướng về người tiêu dùng
  end consumer (end-consumer)
  người tiêu dùng trực tiếp
  end-consumer
  người tiêu dùng sau cùng
  end-consumer
  người tiêu dùng thực sự
  individual consumer
  người tiêu dùng cá thể
  marginal consumer
  người tiêu dùng biên tế
  markets and consumer welfare
  thị trường và phúc lợi người tiêu dùng
  Office of Consumer Affairs
  Cục sự vụ Người tiêu dùng (của Bộ Tài chính)
  sales to consumer
  sự bán cho người tiêu dùng
  service consumer
  người tiêu dùng dịch vụ
  ultimate consumer (the...)
  người tiêu dùng sau cùng
  ultimate consumer market
  thị trường người tiêu dùng sau cùng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X