• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  bộ trộn kênh

  Giải thích VN: Một thiết bị dùng để hòa hợp sự truyền thông tốc độ thấp vào một kênh tốc độ cao ở một đầu của tuyến liên kết. Một bộ đa công khác ở đầu kia của tuyến sẽ thực hiện quá trình ngược lại.

  đa xử lý

  Kỹ thuật chung

  bộ đa công

  Giải thích VN: Một thiết bị dùng để hòa hợp sự truyền thông tốc độ thấp vào một kênh tốc độ cao ở một đầu của tuyến liên kết. Một bộ đa công khác ở đầu kia của tuyến sẽ thực hiện quá trình ngược lại.

  FDM (FrequencyDivision Multiplexer)
  bộ đa công chia tần số
  intelligent multiplexer
  bộ đa công thông minh
  bộ dồn kênh
  analog multiplexer
  bộ dồn kênh tương tự
  cross-connect multiplexer
  bộ dồn kênh nối chéo
  data channel multiplexer
  bộ dồn kênh dữ liệu
  Frequency Division Multiplexer (FDM)
  bộ dồn kênh bằng chia tần số
  magnetic core multiplexer
  bộ dồn kênh lõi từ
  multiplexer channel
  kênh của bộ dồn kênh
  optical multiplexer
  bộ dồn kênh quang
  PCM multiplexer
  bộ dồn kênh PCM
  statistical multiplexer
  bộ dồn kênh thống kê
  switching multiplexer
  bộ dồn kênh nối chéo
  time division multiplexer
  bộ dồn kênh phân thời
  bộ ghép kênh
  Add/Drop Multiplexer (ADM)
  bộ ghép kênh xen / rẽ
  ATM Inverse Multiplexer (AIM)
  Bộ ghép kênh đảo của ATM
  ATM Subscriber Access Multiplexer (ASAM)
  Bộ ghép kênh truy nhập thuê bao của ATM
  Computer Input Multiplexer (CIM)
  bộ ghép (kênh) đầu vào máy tính
  Data over Voice Multiplexer (DVM)
  số liệu đi qua bộ ghép kênh thoại
  Digital Data Multiplexer (DDM)
  bộ ghép kênh số liệu số
  Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)
  bộ ghép kênh truy nhập đường dây thuê bao số
  Double Multiplexer (DMUX)
  bộ ghép kênh kép
  Dual Multiplexer Interface Adapter (DMIA)
  bộ phối hợp giao diện bộ ghép kênh kép
  Hybrid MultiPlexer (HMP/HMUX)
  bộ ghép kênh hỗn hợp
  Integrated Voice Data Multiplexer (IVDM)
  bộ ghép kênh tổng hợp thoại-số liệu
  Intelligent Multiplexer (IMUX)
  bộ ghép kênh thông minh
  Intelligent Time-Division Multiplexer (ITDM)
  bộ ghép kênh chia theo thời gian thông minh
  Inverse Multiplexer (IMUX)
  bộ ghép kênh nghịch đảo
  Multiplexer Control Option (MCO)
  tùy chọn điều khiển bộ ghép kênh
  Multiplexer Logical Elements (MLE)
  các thành phần lôgic của bộ ghép kênh
  Multiplexer Management Function (MMF)
  chức năng quản lý bộ ghép kênh
  Multiplexer Section OverHead (MSOH)
  phần tin phụ của bộ ghép kênh
  Multiplexer/DeMultiplexer (MDM)
  bộ ghép kênh/tách kênh (muldem)
  Optical Add Drop Multiplexer (OADM)
  bộ ghép kênh xen rẽ quang
  Packet Multiplexer (PMX)
  bộ ghép kênh gói
  Service Access Multiplexer (SAM)
  bộ ghép kênh truy nhập dịch vụ
  Synchronous Multiplexer (S-MUX)
  bộ ghép kênh đồng bộ
  Terminal Multiplexer (TM)
  bộ ghép kênh đầu cuối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X