• /´sub-wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường ngầm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mêtrô, xe điện ngầm (như) underground, tube

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi bằng xe điện ngầm

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đường hầm (dành cho khách đi bộ)

  Xây dựng

  địa đạo
  đường xe điện ngầm
  hầm chui qua đường
  hệ đường ray ngầm

  Giải thích EN: An underground rail transport system. Giải thích VN: Một hệ thống vận chuyển bằng đường ray dưới lòng đất.

  Điện

  tầu điện ngầm

  Kỹ thuật chung

  dây cáp
  đường hầm
  pedestrian subway
  đường hầm bộ hành
  đường ngầm

  Giải thích EN: Especially in British use, an undergound passage, as beneath an urban street. Giải thích VN: Dùng đặc biệt trong tiếng Anh, một lối đi dưới lòng đất, như ở bên dưới một đường đô thị.

  đường tàu điện ngầm
  lối đi dưới đất
  tàu điện ngầm
  subway station
  ga tàu điện ngầm

  Kinh tế

  đường ngầm
  đường xe điện ngầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X