• BrE & NAmE /sʌdz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  ( cũng soapsuds)

  Nước xà phòng; bọt xà phòng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) rượu bia
  to be in the suds
  trong cảnh khó khăn lúng túng

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  nước xà phòng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dung dịch xà phòng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  froth , head , lather , spume , yeast , beer , foam , soap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X