• /spju:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ, nghĩa cổ) bọt (nước); bọt mép

  Nội động từ

  Nổi bọt

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  bọt sủi

  Kỹ thuật chung

  bọt

  Kinh tế

  bọt
  tạo bọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  froth , head , lather , suds , yeast , foam , scum , spray

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X