• /fiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng xèo xèo; tiếng xì xì
  (từ lóng) rượu sâm banh

  Nội động từ

  Xèo xèo; xì xì

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  rò (rỉ) khí

  Kinh tế

  rượu sâm banh
  rượu sủi bọt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be flat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X