• /frɔθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bọt (rượu bia...)
  Bọt mép
  to be on the froth
  giận sùi bọt mép
  Váng bẩn
  Điều vô ích; chuyện vô ích
  Chuyện phiếm

  Ngoại động từ

  Làm (bia...) nổi bọt, làm sủi bọt

  Nội động từ

  Nổi bọt, sủi bọt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bọt
  bọt (khí)
  làm sủi bọt
  váng
  váng bọt
  váng xỉ

  Kinh tế

  bọt
  nổi bọt
  sủi bọt

  Địa chất

  bọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X