• /¸su:pə´hi:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nồi đun quá sôi; bộ phận làm nóng giả (hơi nước)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  bộ (phận) quá nhiệt

  Điện

  bộ quá nhiệt
  convection superheater
  bộ quá nhiệt đối lưu
  final superheater
  bộ quá nhiệt cuối
  finishing superheater
  bộ quá nhiệt cuối
  pendant superheater
  bộ quá nhiệt treo
  primary superheater
  bộ quá nhiệt sơ cấp
  radiant superheater
  bộ quá nhiệt bức xạ
  reheat superheater
  bộ quá nhiệt tái sinh
  secondary superheater
  bộ quá nhiệt thứ cấp

  Kỹ thuật chung

  giàn quá nhiệt
  nồi

  Kinh tế

  thiết bị quá nhiệt
  thiết bị thanh trùng nhiệt độ cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X