• Kỹ thuật chung

  cháy bề mặt
  đốt cháy bề mặt

  Giải thích EN: A nonluminous combustion method in which burning takes place just above a porous surface through which the combustible gas is passed. Giải thích VN: Phương pháp đốt cháy không phát sáng mà ở đó sự cháy diễn ra trên một bề mắt xốp mà khí gas tỏa ra từ đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X