• Hóa học & vật liệu

  sự đánh lửa bề mặt

  Ô tô

  sự cháy bề mặt

  Kỹ thuật chung

  đánh lửa bề mặt

  Giải thích EN: Gas ignition triggered by contact with a hot surface, such as a heating coil. Giải thích VN: Đánh lửa ga bằng cách tiếp xúc với bề mặt nóng, như là một cuộn day nóng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X