• Kỹ thuật chung

  bể bơi
  bể tắm

  Giải thích EN: A tank or artificial basin, usually of concrete, metal, or plastic, used for swimming and diving.

  Giải thích VN: Một bể hoặc một lòng chảo nhân tạo, thường bằng bê tông, kim loại hoặc nhựa dùng để bơi, lặn.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X