• Cơ khí & công trình

    máy cắt rãnh chữ T

    Giải thích EN: A type of milling cutter used to form T-slots in work tables by enlarging the bottom of the slot after it has been cut on a milling machine. Giải thích VN: Một loại lưỡi cắt tạo ra rãnh hình chữ T trên một bàn cắt bằng cách mở rộng đáy của rãnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X