• Kỹ thuật chung

    rađa điều khiển tọa độ

    Giải thích EN: A radar that directs the operation of an antiaircraft weapon system; distinct from target-acquisition radar, though the equipment may be of the same type. Giải thích VN: Đây là ra đa dùng để điều khiển hành trình bay của máy bay chiến đấu, khác với ra đa tìm mục tiêu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X