• Kỹ thuật chung

    giá đỡ 3 chân

    Giải thích EN: A tripod support for a camera or other instrument fitted with legs that can be extended or retracted as required. Giải thích VN: Là giá dỡ 3 chân cho camera hoặc các thiết bị khác mà các chân có thể mở rộng hoặc kéo dài theo yêu cầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X