• Xây dựng

    phao chỉ báo

    Giải thích EN: Any device designed to indicate the movement of a medium, such as a foundation pile or reservoir. Giải thích VN: Một thiết bị được thiết kế để chỉ ra chuyển động của một vật trung gian, như trụ móng hay bể chứa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X