• /,inkri'mentəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự lớn lên
  (thuộc) tiền lãi, (thuộc) tiền lời

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gia

  Kỹ thuật chung

  gia tăng
  incremental capacitance
  điện dung gia tăng
  incremental inductance
  điện cảm gia tăng
  incremental induction
  cảm ứng gia tăng
  incremental permeability
  độ thấm gia tăng
  incremental permeability
  độ thẩm từ gia tăng
  incremental permeability
  tính thấm gia tăng
  incremental resistance
  điện trở gia tăng
  incremental system
  hệ số gia tăng
  incremental thermal noise power
  công suất tiếng ồn nhiệt gia tăng
  số gia
  tăng
  incremental area
  bề mặt dạng tăng
  incremental backup
  sao lưu tăng dần
  incremental capacitance
  điện dung gia tăng
  incremental compiler
  bộ biên dịch tăng
  incremental compiler
  bộ biên dịch tăng dần
  incremental computer
  máy tính tăng
  incremental computer
  máy tính tăng dần
  incremental coordinate
  tọa độ tăng
  incremental coordinate
  tọa độ tăng thêm
  incremental dump tape
  băng kết xuất tăng
  incremental execution
  sự thi hành tăng
  incremental frequency shift
  sự dịch tần số tăng
  incremental hysteresis
  trễ tăng gia
  incremental hysteresis loss
  tổn hao do trễ tăng gia
  incremental inductance
  điện cảm gia tăng
  incremental inductance
  độ tự cảm tăng
  incremental induction
  cảm ứng gia tăng
  incremental induction
  cảm ứng tăng dần
  incremental integrator
  bộ lấy tích phân tăng
  incremental measure system
  hệ số đo tăng dần
  incremental mode
  chế độ tăng
  incremental permeability
  độ thấm gia tăng
  incremental permeability
  độ thẩm từ gia tăng
  incremental permeability
  độ từ thẩm tăng
  incremental permeability
  tính thấm gia tăng
  incremental printer
  máy in tăng
  incremental repetitious loading
  tải trọng lặp tăng dần
  incremental repetitive loading
  sự đặt tải lặp tăng dần
  incremental repetitive loading
  tải trọng lặp tăng dần
  incremental representation
  sự biểu diễn tăng
  incremental resistance
  điện trở tăng
  incremental resistance
  điện trở gia tăng
  incremental search
  tìm kiếm tăng dần
  incremental series
  chuỗi tăng
  incremental size
  lượng tăng
  incremental size
  kích thước tăng
  incremental system
  hệ số gia tăng
  incremental thermal noise power
  công suất tiếng ồn nhiệt gia tăng
  incremental tuning
  sự điều hưởng tăng dần
  incremental vector
  vectơ tăng
  ternary incremental representation
  biểu diễn tăng tam phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X