• /´ædə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cộng, máy cộng
  Rắn vipe
  flying adder
  con chuồn chuồn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ cộng
  algebraic adder
  bộ cộng đại số
  amplitude adder
  bộ cộng biên độ
  counter-type adder
  bộ cộng bằng nút bấm
  adder digital adder
  bộ cộng bằng chữ số
  full adder
  bộ cộng đầy đủ
  half adder
  bộ nửa cộng
  left-hand adder
  bộ cộng bên trái (bộ cộng hàng cao)
  one-column adder
  bộ cộng một cột
  parallel adder
  bộ cộng đồng thời
  right-hand adder
  bộ cộng bên phái (bộ cộng hàng thấp)
  serial adder
  bộ cộng lần lượt
  single-digit adder
  bộ cộng một hàng
  ternary adder
  bộ cộng tam phân

  Điện

  mạch tăng màu (TV)

  Kỹ thuật chung

  bộ cộng
  adder accumulator
  bộ cộng tích lũy
  adder-subtracter
  bộ cộng-trừ
  adder-subtractor
  bộ cộng và trừ
  adder-subtractor
  bộ cộng-trừ
  algebraic adder
  bộ cộng đại số
  amplitude adder
  bộ cộng biên độ
  analog adder
  bộ cộng tương tự
  binary adder
  bộ cộng nhị phân
  blue adder
  bộ cộng màu xanh lơ
  carry-save adder
  bộ cộng lưu số nhớ
  coincidence-type adder
  bộ cộng (kiểu) tổ hợp
  counter-type adder
  bộ cộng (kiểu) đếm
  counter-type adder
  bộ cộng đếm
  decimal adder
  bộ cộng thập phân
  digital adder
  bộ cộng dạng số
  digital adder
  bộ cộng số
  full adder
  bộ cộng toàn phần
  full adder
  bộ cộng đầy đủ
  green adder
  bộ cộng màu lục
  haft adder
  bộ cộng một nửa
  ladder adder
  bộ cộng hình thang
  matrix adder
  bộ cộng ma trận
  micrologic adder
  bộ cộng vi logic
  nonalgebraic adder
  bộ cộng số học
  one column adder
  bộ cộng một cộng
  one-column adder
  bộ cộng một cột
  one-column adder
  bộ cộng song song
  one-digit adder
  bộ cộng một chữ số
  parallel adder
  bộ cộng song song
  parallel full adder
  bộ cộng toàn phần song song
  parallel half adder
  bộ cộng bán phần song song
  pulse-bucking adder
  bộ cộng xung rời rạc
  red adder
  bộ cộng màu đỏ
  serial adder
  bộ cộng lần lượt
  serial adder
  bộ cộng nối tiếp
  serial full adder
  bộ cộng nối tiếp toàn phần
  serial half adder
  bộ cộng nối tiếp bán phần
  single-digit adder
  bộ cộng một bảng
  ternary adder
  bộ cộng tam phân
  two-input adder
  bộ cộng hai ngõ vào
  bộ trộn
  mạch cộng
  máy cộng

  Giải thích VN: Một bộ phận trong hệ thống máy tính điện tử ghi tổng của hai hay nhiều số;.

  analog adder
  máy cộng analog
  analog adder
  máy cộng tương tự
  binary adder
  máy cộng nhị phân
  carry-save adder
  máy cộng nhớ số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X