• Cơ khí & công trình

  máy thử vật liệu

  Xây dựng

  máy thí nghiệm
  chain testing machine
  máy thí nghiệm dây xích
  concrete block testing machine
  máy thí nghiệm khối bê tông
  crushing strength testing machine
  máy thí nghiệm cường độ chịu nén
  materials testing machine
  máy thí nghiệm vật liệu
  non-destructive testing machine
  máy thí nghiệm không phá hoại
  plastic testing machine
  máy thí nghiệm chất dẻo
  spring testing machine
  máy thí nghiệm lò xo
  testing machine for organic materials
  máy thí nghiệm chất hữu cơ
  universal testing machine
  máy thí nghiệm thông dụng

  Kỹ thuật chung

  bộ kiểm tra
  máy kiểm tra
  wheel testing machine
  máy kiểm tra bánh xe
  máy thử nghiệm
  cable testing machine
  máy thử nghiệm cáp
  impact testing machine
  máy thử nghiệm va đập
  kinetic oiliness testing machine
  máy thử nghiệm động lực của dầu
  universal testing machine
  máy thử nghiệm vạn năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X