• /´krʌʃiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm tan nát, làm liểng xiểng
  a crushing defeat
  sự thất bại liểng xiểng
  a crushing blow
  đòn trí mạng
  the bill was approved by the crushing majority in the National Assembly
  dự luật được thông qua bởi đa số áp đảo trong quốc hội
  Triệt hạ, hạ nhục
  a crushing observation
  lời nhận xét có tính cách hạ nhục

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đập đá
  sự đập vỡ (nghiền)
  sự ép vỡ
  sự nghiền đá
  crushing of broken stones
  sự nghiền đá dăm

  Kỹ thuật chung

  không dùng kim cương
  nghiền
  additional crushing
  sự nghiền chất phụ gia
  aggregate crushing value
  giá trị nghiền cốt liệu
  asbestos crushing
  sự nghiền amiang
  coarse crushing
  nghiền thô
  coarse crushing
  sự nghiền lần thứ nhất
  coarse crushing
  sự nghiền thô
  coarse-crushing mill
  máy nghiền thô
  crushing and grading
  nghiền đập phân loại
  crushing and grading plant
  thiết bị nghiền đập phân loại
  crushing and screening equipment
  thiết bị nghiền sàng
  crushing and screening plant
  nhà máy nghiền-sàng đá
  crushing bit
  lưỡi khoan ép nghiền
  crushing capacity
  năng suất nghiền
  crushing cone
  côn nghiền
  crushing crater
  phễu nghiền (do nổ)
  crushing department
  phân xưởng nghiền
  crushing efficiency
  hiệu suất nghiền
  crushing equipment
  thiết bị nghiền
  crushing jaw
  hàm nghiền
  crushing load
  tải trọng nghiền phá
  crushing machine
  máy nghiền
  crushing member
  bộ phận nghiền
  crushing mill
  máy nghiền
  crushing mill
  máy nghiền (lăn)
  crushing mill
  máy nghiền thô
  crushing mill
  trục nghiền
  crushing of broken stones
  sự nghiền đá dăm
  crushing plant
  máy nghiền đá
  crushing plant
  phân xưởng nghiền
  crushing plant
  thiết bị nghiền
  crushing plant
  tổ hợp nghiền đá
  crushing plate
  tấm nghiền
  crushing ring
  vòng nghiền
  crushing roll
  máy nghiền
  crushing roll
  trục cán nghiền
  crushing rolls
  trục nghiền thô
  Crushing Screening plant
  máy nghiền sàng đá
  crushing shop
  phân xưởng nghiền
  crushing strength
  độ bền khí nghiền vụ
  crushing system
  hệ nghiền ép
  crushing-and screening concentrating plant
  nhà máy nghiền sàng và tuyển chọn
  crushing-and-grinding equipment
  thiết bị đập và nghiền
  crushing-mill
  máy nghiền
  dry crushing
  nghiền khô
  dry crushing
  sự nghiền khô
  fine crushing
  nghiền mịn
  fine crushing
  sự nghiền lần ba
  fine crushing
  sự nghiền vụn
  fine crushing
  sự nghiền vụn mịn
  fine-crushing mill
  máy nghiền mịn
  fixed jaw crushing plate
  tấm nghiền có hầm cố định
  ice crushing machine
  cơ cấu nghiền (nước) đá
  ice crushing machine
  máy nghiền (nước) đá
  ice crushing mechanism
  cơ cấu nghiền (nước) đá
  ice crushing mechanism
  máy nghiền (nước) đá
  ice crushing plant
  cơ cấu nghiền (nước) đá
  ice crushing plant
  máy nghiền (nước) đá
  ice crushing [fracture] machine [mechanism
  cơ cấu nghiền đá
  ice crushing [fracture] machine [mechanism
  máy nghiền đá
  open circuit crushing
  sự nghiền mạch hở
  percussive crushing
  sự nghiền kiểu va đập
  primary crushing
  sự nghiền lần đầu
  primary crushing
  sự nghiền sơ bộ
  primary crushing
  sự nghiền thô
  prior crushing
  nghiền thô
  prior crushing
  nghiền trước
  refuse crushing
  sự nghiền rác
  resistance to crushing
  sự chống nghiền
  rock-crushing plant
  trạm nghiền đá
  secondary crushing
  sự nghiền lần thứ hai
  secondary crushing
  sự nghiền thứ cấp
  secondary crushing
  sự nghiền vừa
  stage crushing
  nghiền chia giai đoạn
  tertiary crushing
  sự nghiền lần thứ ba
  vibratory crushing
  máy nghiền rung
  wet crushing
  nghiền ướt
  sự đập vỡ
  sự đập vụn
  sự ép chất thải
  sự nghiền
  additional crushing
  sự nghiền chất phụ gia
  asbestos crushing
  sự nghiền amiang
  coarse crushing
  sự nghiền lần thứ nhất
  coarse crushing
  sự nghiền thô
  crushing of broken stones
  sự nghiền đá dăm
  dry crushing
  sự nghiền khô
  fine crushing
  sự nghiền lần ba
  fine crushing
  sự nghiền vụn
  fine crushing
  sự nghiền vụn mịn
  open circuit crushing
  sự nghiền mạch hở
  percussive crushing
  sự nghiền kiểu va đập
  primary crushing
  sự nghiền lần đầu
  primary crushing
  sự nghiền sơ bộ
  primary crushing
  sự nghiền thô
  refuse crushing
  sự nghiền rác
  secondary crushing
  sự nghiền lần thứ hai
  secondary crushing
  sự nghiền thứ cấp
  secondary crushing
  sự nghiền vừa
  tertiary crushing
  sự nghiền lần thứ ba
  sự nghiền ép
  sự nghiền thô
  sự nghiền vụn
  fine crushing
  sự nghiền vụn mịn
  sự tán
  sự xay nhỏ

  Kinh tế

  nghiền
  coarse crushing
  sự nghiền sơ bộ
  fine crushing
  sự nghiền mịn
  fine crushing
  sự nghiền tinh
  graded crushing
  sự nghiền phân cấp
  stage crushing
  sự nghiền phân đoạn
  sự đập vỡ
  sự nghiền
  coarse crushing
  sự nghiền sơ bộ
  fine crushing
  sự nghiền mịn
  fine crushing
  sự nghiền tinh
  graded crushing
  sự nghiền phân cấp
  stage crushing
  sự nghiền phân đoạn

  Địa chất

  sự nghiền, sự đập vụn (nghiền vụn), sự xay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X