• Hóa học & vật liệu

    nồi tinh chế lại

    Giải thích EN: A liquid reheater in which the natural circulation of a boiling liquid is achieved by sustaining an adequate liquid head; used for distillation-column bottoms. Giải thích VN: Một bộ gia nhiệt lại bằng chất lỏng trong đó sự lưu thông tự nhiên của chất lỏng đang sôi đạt được bởi duy trì áp suất thủy tĩnh hợp lý của chất lỏng; sử dụng trong các đáy của cột chưng cất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X