• (đổi hướng từ Threshed)
  /θreʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đập (lúa) (như) thrash

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  dập vụn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  bandy , moot , talk over , thrash out , toss around

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X