• /beist/

    Thông dụng

    Ngoại động từ

    Phết mỡ lên (thịt quay)
    Rót nến (vào khuôn làm nến)
    Lược, khâu lược

    Hình thái từ

    Chuyên ngành

    Kinh tế

    tưới mỡ lên thịt

    Các từ liên quan

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X