• /ə´seil/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tấn công, xông vào đánh
  to assail an enemy post
  tấn công một đồn địch
  Dồn dập vào, túi bụi (hỏi, chửi...)
  to assail someone with questions
  hỏi ai dồn dập
  to assail someone with insults
  chửi túi bụi
  Lao vào, kiên quyết, bắt tay vào làm
  to assail a hard task
  lao vào một công việc khó khăn, kiên quyết bắt tay vào làm một công việc khó khăn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X