• Xây dựng

  cầu vòm xuyên

  Giải thích EN: An arch bridge with a roadway passing through the arch structure rather than over it; for example, the Hell Gate (NewYork) or Sydney Harbor bridges. Giải thích VN: Một cầu vòm có một đường ray chạy xuyên qua cấu trúc vòm chứ không phải trên nó; ví dụ cầu Hell Gate (New York) hay các cầu ở cảng Sydney.

  vòm chạy dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X