• Kỹ thuật chung

  khoảng thời gian
  Maximum Relative Time Interval Error (MRTIE)
  sai lỗi khoảng thời gian tương đối cực đại
  net time interval
  khoảng thời gian thực
  overall time interval
  khoảng thời gian tổng cộng
  reporting time interval
  khoảng thời gian báo cáo
  time interval measuring instrument
  khí cụ đo khoảng thời gian
  time interval measuring instrument
  dụng cụ đo khoảng thời gian
  time-interval counter
  bộ đếm khoảng thời gian
  thời gian
  Maximum Relative Time Interval Error (MRTIE)
  sai lỗi khoảng thời gian tương đối cực đại
  net time interval
  khoảng thời gian thực
  overall time interval
  khoảng thời gian tổng cộng
  reporting time interval
  khoảng thời gian báo cáo
  time interval measuring instrument
  khí cụ đo khoảng thời gian
  time interval measuring instrument
  dụng cụ đo khoảng thời gian
  time-interval counter
  bộ đếm khoảng thời gian
  thời khoảng
  Maximum Time Interval Error (MTIE)
  lỗi thời khoảng tối đa
  Statistics Time Interval (STI)
  thời khoảng thống kê
  Time Interval Error (TIE)
  lỗi thời khoảng
  time interval recorder
  máy ghi thời khoảng
  time-interval counter
  bộ đếm thời khoảng

  Xây dựng

  đoạn thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X